Practical Info

Oslo Strikkefestival 6th–8th September 2019 is a fest for fiber-lovers in the heart of Oslo, hosted at Norsk Folkemuseum.

Foretrekker du å lese på norsk kan du bla deg nedover på siden :—)

NFM Kart.jpg

Oslo Strikkefestival is an independent organization run by a small and passionate team, wanting to promote fibre crafts the way we know them to be: modern, relevant, accessible—and a mighty, joyful, unstoppable force for good. We embrace knitters, makers and producers who are quality-conscious, encourage new trends and dare to do things a little differently. The festival is open to everyone from the needle-novice to the craft-connoisseur. Our wish is to create an open and inclusive community of knitters and makers; visitors, participants, collaborators and volunteers—a place where you can be your best and wooliest self. 


Tickets

Tickets for workshops, masterclasses, talks, parties and museum entrance are available on Tikkio.

Full program overview, prices and ticket terms and conditions can also be found here on our website.


Marketplace

The Marketplace this year runs over three days, with Friday Late Night Shopping: 17:00–20:00 (available with Opening Party ticket). Saturday and Sunday 10:00–17:00 (free entry with Norsk Folkemuseum entrance or Workshop ticket).

Note that while Norwegian vendors prefers card and Vipps, for some of our international vendors cash is still king. There is no ATM on the premises.


Transport

Get to Norsk Folkemuseum by public transport by taking the 30 Bus from the City Centre towards Bydgøy—Bygdøynes, alight at Folkemuseet. You will arrive right in front of the museum and so the entry to the festival! Check schedules on Ruter. From experience we know that the buses going out to the museum around opening hours tend to get filled up pretty quickly. We have arranged for extra buses going directly to Folkemuseet, but if you’re attending a workshop it can still be smart to make your way in good time.

Make your way by car, bike or walking from highway E18 or from street Bygdøy Allé, and turn off to Bygdøy. Follow signs to Norsk Folkemuseum. There are Bysykkel (City Bikes) parking right outside the museum. If you’re going by car, how about filling the car up with fellow knitters making the journey a part of the festival experience? Public parking outside the main entrance is available for a fee, all days from 08:00 to 20:00. You can also take the ferry from Rådhusbrygge 3 by the City Hall to Dronning, Bygdøy. From there a 10 min. walk.

Keep in mind

Be mindful of others when you move around the museum premises, especially in the Marketplace and Knitting Lounges as it tends to get crowded. Some of our visitors have physical disabilities (visible or hidden), feel uncomfortable in large crowds, are pregnant or visiting with small children. We try our best to accommodate, and truly appreciate all your mindful moves, helping hands and kind gestures making sure the festival is a positive experience for everyone :)


Accessibility

Wheelchair access on most areas of the Open-Air Museum have relatively level and broad gravel paths, providing easy access. However, some areas have steeper trails, and some buildings are difficult to access. The Visitor Centre, cafés, toilets, Main Exhibit Building and the Trøndelag Farmstead have wheelchair access.


Got questions, suggestions or feedback? We’d love to hear from you! → hello@oslostrikkefestival.com


 

Oslo Strikkefestival 6.- 8. september 2019 er en fest for alle som elsker fiberhåndtverk i idylliske omgivelser på Norsk Folkemuseum i Oslo.

Oslo Strikkefestival er en uavhengig organisasjon drevet av et engasjert lite knippe mennesker som brenner for å vise fram tradisjonelle fiberhåndtverk slik vi kjenner dem - moderne, i tiden, bærekraftig og spennende. Vi fremmer strikkere, heklere, garnfargere og produsenter som tør å tenke litt annerledes. De som er med på å gjøre tradisjonen moderne, samtidig som de setter fokus på bærekraft og kvalitet. Festivalen er åpen for alle—enten man aldri har tatt i en strikkepinne før, eller ikke kan huske å ha gjort annet. Vi ønsker å skape et varmt og åpent fellesskap av strikkere og håndverkere, besøkende, deltakere, samarbeidspartnere og frivillige —et sted hvor vi kan være oss selv og ha det hyggelig sammen.


Billetter

Billetter til kurs, masterclasses, foredrag, fester og inngangsbillett til muséet er tilgjengelig på Tikkio fra 22. juni, kl. 10:00.

Full programoversikt, priser og billettvilkår og -betingelser finnes også her på nettsiden.


Markedsplassen

Årets markedsplass er åpen over tre dager, med kveldsåpent på fredag kl. 17:00–20:00 (tilgjengelig med billett til åpningsfesten). Lørdag og søndag kl. 10:00–17:00 (gratis inngang med billett til Norsk Folkemuseum eller Kursbillett).

Norske forhandlere foretrekker gjerne betaling med kort eller Vipps, men for noen av våre internasjonale gjester er kontanter fortsatt det beste. Det er ingen minibank på muséet, så det gjelder å komme forberedt.


Transport

Reis til Norsk Folkemuseum med kollektivtransport ved å ta 30-bussen fra Oslo sentrum mot Bydgøy—Bygdøynes og gå av ved Folkemuseet. Da er du rett utenfor inngangen til museet, og dermed også inngangen til festivalen! Sjekk Ruter for rutetider og annen informasjon. Vi vet av erfaring at disse bussene raskt fylles opp i forkant av at vi åpner, og har sørget for ekstra bussavganger, men om du skal på kurs er det lurt å beregne litt ekstra tid likevel.

Reiser du med bil, sykkel eller kommer gående tar du av fra E18 eller fra Bygdøy Allé mot Bygdøy. Følg skiltingen langs veien mot Norsk Folkemuseum. Det finnes et Bysykkel-stativ rett utenfor muséet. Hvis du velger bilen oppfordrer vi deg til å fylle den med alle strikkevennene dine, og gjøre turen til en del av opplevelsen. Det er offentlige parkeringsplasser utenfor hovedinngangen som er tilgjengelig mot betaling alle dager fra kl 08:00 til 20:00. Du kan også ta ferge fra Rådhusbrygge 3 ved Rådhuset til Dronning, Bygdøy. Derfra er det en 10 minutters spasertur til museet.

Husk

Ta hensyn til andre når du beveger deg rundt på området, spesielt i markedsplassen og i strikkesalongene siden det pleier å fylles opp med folk der. Noen av gjestene våre har funksjonshemninger (synlige eller usynlige), synes større folkemengder er ubehagelig, er gravide eller har med seg små barn. Vi tilpasser så godt vi kan, og er sikker på at dere vil bidra til å gjøre festivalen til en hyggelig opplevelse for alle :)


Tilgjengelighet

Det meste av uteområdene på Norsk Folkemuseum er rullestolvennlig med brede grusganger som er relativt jevne. Det er imidlertid noen områder med brattere bakker, og noen av bygningene er dessverre vanskelig å komme inn i. Besøkssenteret, kaféene, toalettene, Utstillingshallen og Trøndelag er alle tilgjengelig med rullestol.

Har du spørsmål, forslag eller tilbakemeldinger? Da vil vi gjerne høre fra deg! → hello@oslostrikkefestival